top of page

Organisk gruppeprosess

Bakgrunn: Gjennom kultur og oppvekst formes vår personlighet, den delen av oss vi viser omverden; vår maske. Vi kan etterhvert miste kontakten med vårt autentiske selv, eller vår indre kjerne. Kanskje vet vi ikke helt hvem vi er, eller kanskje vet vi det, men har vanskelig for å uttrykke det til andre.

 

Uansett vil mange kjenne seg igjen i at man bærer en maske, eller en beskyttelse som gjør at det er lett å kjenne på ensomhet, også sammen med andre. Den ekte delen av oss blir skjult, kanskje fordi det ikke kjennes trygt nok å slippe den til. Kanskje har du erfaringer med at du ikke har blitt tatt imot, av at du har blitt latterligjort eller ikke blitt tatt på alvor. Da er det naturlig å bygge opp en beskyttelse rundt seg. Denne beskyttelsen har i mange tilfeller vært viktig gjennom oppveksten, men kan etterhvert kjennes som en begrensning som skaper stress og anspenthet i kroppen. 

 

Distansen mellom den du er utad og den du kjenner deg på innsiden skaper smerte, og det å skape et trygt og helende rom hvor formålet er å kunne slippe denne beskyttelsen gradvis og komme nærmere dine følelser og tanker uten å bli bedømt er veldig helende. 

 

I et mindre grupperom kan du øve på å være hele deg, og oppleve at du ikke er alene om det du tenker og føler. Mange har skam rundt sine følelser og tanker. Å dele det som er ekte for deg her og nå gjør at skammen og isolasjonen blir mindre. Du merker at du ikke er alene, og det blir tryggere å være den ekte deg også i hverdagen din. Gruppa blir en slags treningsarena for livet utenfor.

 

Hvordan ledes gruppa? 

 

Måten vi vil jobbe på er først og fremst ved å bruke gruppas iboende ressurser. Relasjoner er vår aller største ressurs. Vi speiler hverandre, og kan kan kjenne oss sett og støttet i møte med hverandre. Vi jobber med å ha en ikke-dømmende holdning til oss selv og andre og skaper dermed et helende rom. Vi vil ved behov ha oppgaver og meditasjoner, men utgangspunktet er at gruppa i seg selv bærer og innehar ressurser som har helende mekanismer. På den måten skjer en organisk prosess hvor hvert medlem bidrar. Gruppa vil bli ledet med det formålet at alle skal kjenne seg sett hørt og sett. 

 

Hvem er gruppa for?

 

Ønsker et felleskap

Ønsker å kjenne deg mer ekte

Trenger å komme deg ut av ensomhet, skam, isolasjon m.m

Ønsker å utvikle deg og få et bedre liv

 

Praktisk informasjon:

 

Ta kontakt her dersom du ønsker å være med i gruppe. 

Pris per gruppe: 440,-

 

Max 6 deltakere

-

bottom of page