top of page

Acerca de

White Structure
En endringsskapende gruppeprosess for kvinner
 

Trenger du å kjenne mer livskraft?

Ønsker du å finne retning i livet og i større grad følge dine drømmer?

Savner du å kjenne deg mer tydelig?

 

Dette er en gruppe for kvinner som ønsker å styrke sin selvverd og kraft,

evne til grensesetting og stressregulering. Du får verktøy som kan styrke deg 

i dine relasjoner, og du vil kunne være i et støttende fellesskap med andre. 

Under 6 samlinger vil vi gå igjennom disse temaene 

  • Tilstedeværelse/indre rom

  • Hvordan skaper vi endring? 

  • Følelser

  • Ressurser/grenser/balanse

  • Å våge drømmen

  • Integrere endringer i hverdagen

Eksempler på øvelser vil være:

  • Stress/reguleringsøvelser fra Somatic Experiencing

  • Meditasjon

  • Rollespill

Om gruppeleder

Jeg er utdannet psykolog og traumeterapeut, og har utdanning i gruppeprosesser. I gruppa vil jeg bruke min erfaring som gruppeterapeut og hente øvelser fra bl.a kunst og- uttrykksterapi, psykodrama, Somatic Experiencing og meditasjonspraksis.

 

Praktisk informasjon

Sted: Tønsberg

6 ganger: Fra kl 18-19.30

Torsdag 27. april, torsdag 4.mai, mandag 8.mai, torsdag 25.mai, torsdag 1 juni, torsdag 8 juni

Gruppa vil være åpen de 2 første gangene. Pris pr gang er 530,-

Pris for hele kuset er 3200,-

Maks 8 deltakere

IMG_0760.jpg
Spørsmål eller påmelding:
Thanks for submitting!

Utdypende informasjon om gruppa 

Hvem passer gruppa for?

 

Gruppa passer for alle kvinner som ønsker å bedre relasjonen til seg selv og andre. Kurset krever ingen tidligere erfaring med terapi eller øvelsene vi bruker. 

 

Hvordan ledes gruppa? 

 

Min oppgave er først og fremst å hjelpe gruppa med å bli trygg, og tilpasse oppgaver etter gruppas behov. Det vil være fokus på ikke- prestasjon og lekenhet. Du blir invitert til å gjøre ulike øvelser/oppgaver, og du vil få anledning til å dele opplevelser i gruppa, eller to og to. Det legges opp til selvregulering på den måten at du kjenner etter hvor din grense går ift hva du ønsker å dele med gruppa og om det er øvelser/oppgaver du ikke ønsker å være med på. Vi jobber med å ha en ikke-dømmende holdning til oss selv og andre.

bottom of page