top of page

Acerca de

White Structure
Endringsskapende gruppe for kvinner
 

Ønsker du å lære mine viktigste verktøy for endring i et fellesskap med andre?  

 

Du får med lydspor og meditasjoner du kan bruke mellom hvert møte, og det vil kunne oppleves støttende å gjøre øvelsene og prosessen i en gruppe med andre kvinner. 

Dette er en kroppsorientert gruppe for kvinner som ønsker å finne en tydeligere retning og styrke seg selv med fokus på selvverd og stressregulering. Jeg vil gi deg mine beste verktøy, samtidig som du er i et støttende fellesskap med andre. 

Gruppa går over 6 ganger og har fokus på kroppslig tilstedeværelse der vi fordyper oss i ulike tema som vil kunne være endringsskapende.

 

Tema vi går gjennom er 

  • Tilstedeværelse/indre rom/hvile

  • Mestringsstrategier/triggere

  • Indre dynamikk: kritikeren, det indre barnet, den voksne

  • Grenser/behov/fundament

  • Å finne retning- følge drømmen!

  • Integrere endringer i hverdagen

 

Denne gangen har jeg begrenset gruppa til 6 deltakere, og har utvidet tiden til 2 timer, noe som gjør at alle får mer tid til egen prosess. 

 

Total pris for 6 x 2 timer = 4200,- 

Er du forhindret fra å delta pga økonomi kan du ta kontakt og det finnes muligheter for å gjøre en avtale. 

Datoer: mandager fra 18/9, 25/9, 9/9, 23/10, 30/10, 6/11

 

Har du spørsmål eller ønsker du å delta kan du sende sms ril 95961068 eller sende mail elinehar@gmail.com

Les mer på min hjemmeside: www.psykologeline.com 

 

 

 

Påmelding på sms 95961068 eller mail elinehar@gmail.com

IMG_0760.jpg
Spørsmål eller påmelding:
Thanks for submitting!

Utdypende informasjon om gruppa 

Hvem passer gruppa for?

 

Gruppa passer for alle kvinner som ønsker å bedre relasjonen til seg selv og andre. Kurset krever ingen tidligere erfaring med terapi eller øvelsene vi bruker. 

 

Hvordan ledes gruppa? 

 

Min oppgave er først og fremst å hjelpe gruppa med å bli trygg, og tilpasse oppgaver etter gruppas behov. Det vil være fokus på ikke- prestasjon og lekenhet. Du blir invitert til å gjøre ulike øvelser/oppgaver, og du vil få anledning til å dele opplevelser i gruppa, eller to og to. Det legges opp til selvregulering på den måten at du kjenner etter hvor din grense går ift hva du ønsker å dele med gruppa og om det er øvelser/oppgaver du ikke ønsker å være med på. Vi jobber med å ha en ikke-dømmende holdning til oss selv og andre.

bottom of page