top of page

Acerca de

White Structure
Endringsskapende gruppe for kvinner
 

Ønsker du å lære mine viktigste verktøy for endring i et fellesskap med andre?  

Dette er en kroppsorientert gruppe for kvinner som ønsker å finne en tydeligere retning og styrke seg selv med fokus på selvverd og stressregulering. Jeg vil gi deg mine beste verktøy, samtidig som du er i et støttende fellesskap med andre. 

Gruppa går over 6 ganger og har fokus på kroppslig tilstedeværelse der vi fordyper oss i ulike tema som vil kunne være endringsskapende. Øvelsene bygger bl.a på Somatic Experiencing som er en kroppsorientert traumemetode. 

Vi vil jobbe med tema fra gang til gang og du vil få tilgang til lydfiler med meditasjoner og verktøy som hjelper deg å holde prosessene i gang i hverdagen. 

Tema vi går gjennom er 

  • Tilstedeværelse/indre rom/hvile

  • Mestringsstrategier/triggere

  • Indre dynamikk: kritikeren, det indre barnet, den voksne

  • Grenser/behov/fundament

  • Å finne retning- følge drømmen!

  • Integrere endringer i hverdagen

 

 

Praktisk informasjon

 

Gruppa vil starte i midten av februar og endelig tidspunkt er ikke endelig fastsatt, men det blir torsdag eller mandag etter 17.30. Har du lyst til å være med og har sterke preferanser kan du bare gi beskjed. 

 

Total pris for 6 x 2 timer = 3 delbetalinger x 1600,-, evt andre avtaler ved behov (totalt 4800,-)

 

Er du interessert i å delta må du gjerne melde din interesse nå. Det blir mer informasjon i starten av januar

 

Maks 6 deltakere.

Har du spørsmål eller ønsker du å delta kan du sende sms ril 95961068 eller sende mail elinehar@gmail.com

 

Surreal Flower_edited_edited.jpg
Spørsmål eller påmelding:
Thanks for submitting!

Utdypende informasjon om gruppa 

Hvem passer gruppa for?

 

Gruppa passer for alle kvinner som ønsker å bedre relasjonen til seg selv og andre. Kurset krever ingen tidligere erfaring med terapi eller øvelsene vi bruker. 

 

Hvordan ledes gruppa? 

 

Min oppgave er først og fremst å hjelpe gruppa med å bli trygg, og tilpasse oppgaver etter gruppas behov. Det vil være fokus på ikke- prestasjon og lekenhet. Du blir invitert til å gjøre ulike øvelser/oppgaver, og du vil få anledning til å dele opplevelser i gruppa, eller to og to. Det legges opp til selvregulering på den måten at du kjenner etter hvor din grense går ift hva du ønsker å dele med gruppa og om det er øvelser/oppgaver du ikke ønsker å være med på. Vi jobber med å ha en ikke-dømmende holdning til oss selv og andre.

bottom of page