top of page

Om meg
Eline Lie Hæreid

Jeg er utdannet Psykolog  ved Universitetet i Oslo og har siden fordypet meg i traume og stress med en kroppsorientert tilnærming (Somatic Experiencing).

 

Jeg er spesielt opptatt av hvordan nervesystemet vårt med alle våre erfaringer helt fra spedbarnsalderen legger premiss for våre psykologiske (og fysiologiske) tendenser. De psykologiske og kroppslige mønstrene blir automatisert, og ved å jobbe med kognisjon, sanser, kropp og minner kan vi komme inn i et nytt spor og ta regien på en sunn måte i livet slik at vi kan få brukt potensiale vårt og kommet ut av fastlåsthet.  

 

Jeg er også opptatt av de eksistensielle og åndelige sidene i mennesket; det som oppleves livnærende og viktig for den enkelte. Jeg tenker at erfaringen hvert menneske har, og det som oppleves riktig og meningsfullt for han/henne er det betydningsfulle. 

 

Psyken vår er preget og formet av vår historie på godt og vondt. Å rydde og sortere i det som har formet oss kan bidra til å komme i dypere kontakt med den ekte delen av oss.

Jeg har bred erfaring og jobber fleksibelt  i møte med både barn, unge og voksne. 

08-6-18-3843.jpg

Utdannelse og erfaring

Autorisert Psykolog/ Cand Psychol med fordypning i Psykodynamisk psykoterapi- Profesjosstudiet i psykologi, Universitet i Oslo- 2005-2011

Traume- og kroppsterapeut - Somatic Experiencing Practitioner (SEP), DA Norge, 2013-2017 

         Styremedlem i SE- foreningen

Utdanning i bevisst pust og meditasjon- Pusteterapi, Institutt for Holistisk Medisin og Meditasjon, HMM, 2010-2012

Gruppeledelse- Kompetansessenter for rus, Høyskolen i Lillehammer, 2012-2014

Kurs og erfaring innenfor:

Kunst- og uttrykksterapi

Psykodrama

EFT (emosjonsfokusert terapi)

TRE (trauma realeasing excercice)

Somatiske intervensjoner for kroniske smerter og syndromer

Amygdala retraining

12- trinnsmetoden

Psykosyntese

Psykologisk førstehjelp for barn og unge

Circling (meditativ gruppeprosess) 

Permaculture Design Certificate (PDC) Internationally recognised 72 hour PDC course. Covers regenerative design with an additional focus on social permaculture, spiritual ecology, empowerment, regenerative leadership & deep nature immersion.

Min arbeidserfaring er innen akuttpsykiatri, rus og individualbehandling med særlig fokus på stress/traume hos voksne. De siste årene har jeg også jobbet med familier og barn/unge. 

bottom of page