top of page

Psykoterapi på video

Kanskje er det uvant å ha terapi på video? Forskning viser at dette har samme effekt som vanlig terapi, man kan skape en atmosfære selv om man ikke sitter i sammer rom. 

Jeg tilbyr både korte og lengre konsultasjoner, og vi legger opp timene etter ønsket tema. 

20 min: 490 kr

45 min: 900 kr

Som psykolog har jeg tilgang til mange terapautiske verktøy og kan hjelpe deg med å vurdere hva som kan bidra til den endringen du søker. 

Noen ganger er det mest effektivt å jobbe direkte med tanker og kognisjon for å kunne bryte mønster og vaner, andre ganger trenger vi en relasjonell trygghet over tid for å kunne romme, akseptere og sette ord på følelser som ikke tidligere har fått plass.

Det aller beste er å jobbe med disse Innfallsvinklene i en kombinasjon slik at opplevelser i sinn og kropp kan integreres best mulig. Integrasjon av minner, følelser og tanker gjør at vi kan føle oss mer hele og ha større livskvalitet. 

bottom of page