top of page

Kognitiv terapi for barn og unge

Kognitiv terapi tar utgangspunkt i  forbindelsen mellom tanker, følelser og atferd. Tolkningen vi har om det som skjer rundt oss kan ofte komme av en grunn, men er ikke nødvendigvis nyttige for oss i nåværende livssituasjon. Tanker og følelser kan bli automatiserte og vanedannende. De skaper sterke forbindelser i hjernen og gjør at det blir lett å gå i samme spor. En effektiv måte å skape endring på er å stille spørsmål ved de automatiserte tankene vi har og kunne utforske alternativer som kan skape nye og mer ønskede følelser. 

 

Jeg bruker bl.a "Psykologisk førstehjelp" som verktøy i møte med barn og unge. Det er en metode for å jobbe konkret med tanker og følelser. Vi kan utforske hvilke hendelser som utløser spesielle tanker og følelser, sette navn på følelsene, stille spørsmål ved tankene som blir vekket, og se på alternative måter å tenke og handle på. Dette kan bidra til endret følelsestilstand og handlingsmønster. I tillegg vil man få økt selvforståelse, lære å sette ord på følelsen og regulerer følelser i sterkere grad.

 

Dette er et verktøy som både foreldre og barn kan bruke i hverdagen for å skape ønsket endring, og man vil få med seg oppgaver som man kan jobbe videre med hjemme. 

Denne metoden passer for barn og unge i aldersgruppen 8- 25 år. Jeg anbefaler at foreldre er med når barnet/ungdommen er under 14 år. 

Jeg jobber fleksibelt og tilbyr også en mer dynamisk innfallsvinkel for de som kan ha nytte av det.

 

Dersom barnet har langvarige og omfattende plager hvor det er behov for utredning og/ eller mer omfattende behandling anbefaler jeg å ta kontakt med spesialist innen barn/unge, eller barn og ungdomspsykiatrisk avdeling i kommunen. Er du i tvil kan du/dere komme for en samtale hvor jeg hjelper dere å vurdere hva som best kan være til hjelp i deres situasjon.  

 

Kognitiv terapi kan bl. a hjelpe på 

 

Fobi

Angst

Depresjon

Uønskede tanke og følelser

bottom of page