top of page
Psykoterapi på video

Kanskje er det uvant å ha terapi på video? Forskning viser at dette har samme effekt som vanlig terapi, man kan skape en atmosfære selv om man ikke sitter i sammer rom. 

Jeg tilbyr både korte og lengre konsultasjoner, og vi legger opp timene etter ønsket tema. 

20 min: 490 kr

45 min: 900 kr

Som psykolog har jeg tilgang til mange terapautiske verktøy og kan hjelpe deg med å vurdere hva som kan bidra til den endringen du søker. Noen ganger er det mest effektivt å jobbe direkte med tanker og kognisjon for å kunne bryte mønster og vaner, andre ganger trenger vi en relasjonell trygghet over tid for å kunne romme, akseptere og sette ord på følelser som ikke tidligere har fått plass. Det aller beste er å jobbe med disse Innfallsvinklene i en kombinasjon slik at opplevelser i sinn og kropp kan integreres best mulig. Integrasjon av minner, følelser og tanker gjør at vi kan føle oss mer hele og ha større livskvalitet. 

 

Jeg kan bl.a hjelpe deg dersom du opplever

 

Angst

Depresjon

Stress 

Traume

Relasjonsproblemer

Livskrise

 

Ønsker bedre livskvalitet

Finne en tydeligere retning

Føle mer fly og glede 

bottom of page