top of page

Somatic Experience- traumeterapi 

Videokonsultasjon

Kanskje føles det uvant å ha terapi på video? Forskning viser at dette har samme effekt som vanlig terapi, man kan skape en atmosfære selv om man ikke sitter i sammer rom. Også SE-terapi som er mer kroppsorientert kan praktiseres på video og jeg tilbyr videokonsultasjon på 45 min og mer etter ønske. Ønsker du lengre tid på timen, ta kontakt her

Somatic Experience (SE) er en metode utviklet av Dr. Peter Levine, Ph.D i medisinsk biofysikk og psykologi. SE  er en kroppsorientert måte å hele traumer og stressrelaterte sykdommer. Metodene er utviklet som et resultat av langtids forskning på dyr og menneskers instinktive responser og har sitt grunnlag i nevrovitenskap, biologi og psykologi.

Et traume blir definert forskjellig i ulike tradisjoner. Ofte forbindes traume med dramatiske enkeltepisoder som f.eks bilulykke, overfall osv, men like fullt er det de kroniske og langvarige traumene som kan prege vår selvfølelse aller mest. De relasjonelle traumene vi kan få i oppveksten er ofte vanskeligere å avsløre fordi vi venner oss til dem og kan tro at det er normalen. 

 

Det som kjennetegner et traume slik vi definerer det innenfor Somatic Experience er at du finner sporene i nervesystemet. Det er ikke avhengig av alvorlighetsgraden på traume sett utenfra, men på hvordan din kropp har reagert på ytre eller indre belastninger. Dette setter seg i kroppen og fører til et overaktivert eller underaktivert nervesystem der du ikke får full tilgang på din livskraft. Somatic experience har til hensikt å gjenfinne din livsenergi og løse opp i energien som er bundet opp i traume.

 

Behandling i Somatic experiencing går ut på å bli kjent med kroppens språk gjennom sanser, følelser, bilder og bevegelse. Somatisk berøring brukes også varsomt for klienter som har nytte av det og har til hensikt å løsne på pust og muskulatur. Vi går i hovedsak vekk fra tankene og er opptatt av den kroppslige og følelsesmessige erfaringen slik den er her og nå. På den måten kan det som har vært låst begynne å bevege seg igjen, og du vil få større evne til å regulere følelser. 

 

Innenfor traumepsykologien tenker vi at det som i dag kan sees som uhensiktsmessige mønstre som hemmer deg en gang har vært hensiktsmessig og nødvendig. Vi må respektere og anerkjenne de forsvar- og beskyttelsesmekanismer vi har før vi kan endre på dem. De som har opplevd traume har på et tidspunkt oppleve å miste kontroll på et grunnleggende plan, og en viktig del av terapien er at du som klient skal føle at du er i kontroll og at vi beveger oss i det tempo som er riktig for deg. 

bottom of page