top of page
White Structure

Utdypende informasjon om gruppa 

 

Hvem passer gruppa for?

 

Gruppa passer for alle kvinner som ønsker å bedre relasjonen til seg selv og andre. Kurset krever ingen tidligere erfaring med terapi eller øvelsene vi bruker. 

 

Hvordan ledes gruppa? 

 

Min oppgave er først og fremst å hjelpe gruppa med å bli trygg, og tilpasse oppgaver etter gruppas behov. Det vil være fokus på ikke- prestasjon og lekenhet. Du blir invitert til å gjøre ulike øvelser/oppgaver, og du vil få anledning til å dele opplevelser i gruppa, eller to og to. Det legges opp til selvregulering på den måten at du kjenner etter hvor din grense går ift hva du ønsker å dele med gruppa og om det er øvelser/oppgaver du ikke ønsker å være med på. Vi jobber med å ha en ikke-dømmende holdning til oss selv og andre.

Må man betale for alle 6 gangene, eller er det mulighet for drop-in?

Tanken er at gruppen skal bli trygg over tid, og gruppa settes derfor opp som et løp der man betaler for hele kurset

bottom of page