top of page
White Structure

Utdypende informasjon om gruppa 

 

Hvem passer gruppa for?

 

Gruppa passer for alle som ønsker å endre fastlåste mønster, og for deg som ønsker å bedre relasjonen til deg selv og andre. Du trenger ingen tidligere erfaring med terapi, eller med de ulike øvelsene.

 

Hvordan ledes gruppa? 

 

Min oppgave er først og fremst å hjelpe gruppa med å bli trygg, og tilpasse oppgaver etter gruppas behov. Det vil være fokus på ikke- prestasjon og lekenhet. Du blir invitert til å gjøre ulike øvelser/oppgaver, og du vil få anledning til å dele opplevelser i gruppa, eller to og to. Det legges opp til selvregulering på den måten at du kjenner etter hvor din grense går ift hva du ønsker å dele med gruppa og om det er øvelser/oppgaver du ikke ønsker å være med på. Vi jobber med å ha en ikke-dømmende holdning til oss selv og andre.

 

 

Eksempler på øvelser

  • Meditasjon

  • Bevegelse (feks utforske vår eget tempo, eller grenser)

  • Rollespill

  • Deling

  • Kreative skriveoppgaver

  • Stress/reguleringsøvelser

 

Vi vil utforske forskjellige temaer som

  • Følelser

  • Grenser

  • Ønsker/drømmer

  • Begrensninger

Må man betale for alle 6 gangene, eller er det mulighet for drop-in?

Tanken er at gruppen skal bli trygg over tid, og gruppa settes derfor opp som et løp der man betaler for hele kurset

Mer om lek og kreativitet som verktøy

 

"Lek er et verktøy for tilstedeværelse i øyeblikket"

          Heine Steinkopf

Som barn lærer vi gjennom lek og dette er helt avgjørende for hjernens utvikling. Når vi leker bruker vi en del av hjernen som er tilstede, spontan, nysgjerrig, og nyskapende. Forskere har bl.a funnet at lek forebygger angstlidelser og fobier senere i livet. 

 

Gjennom lek kan vi lære å regulere oss selv, bli kjent med egne grenser, skape relasjoner og oppleve glede. Har vi opplevd mye frykt i oppveksten kan det hemme oss og gjøre det vanskelig å få tilgang til den spontane dele av oss selv. Med lek og kreativitet som verktøy kan vi få tilgang til den delen av oss selv der vi skaper nye sanseopplevelser og minner. Nye handlingsalternativer læres når vi kjenner oss trygge nok til å utforske. Dette blir en motpol til å leve i fortid slik mange med traumer gjør.

 

Kreativitet og lek kan hjelpe oss ut av komfortsona fordi vi både befinner oss i en tilstand av trygghet til å utforske, samtidig som lek kan innebære risiko og spenning som får oss til å være tilstede i nuet.

 

«Vi ser på lek som bortkastet tid, og i beste fall uviktig tidsbruk. Interessant nok er det absolutt ingen forskningsmessig begrunnelse for dette, faktisk forteller forskningen oss det motsatte: Lek, eller lekenhet, er livsnødvendig for barns hjerneutvikling, og avgjørende for voksnes mulighet til endring.»

        Heine Steinkopf, psykolog

 

 

«Attuned play amplifies joy, excitement, and yes indeed, surprise. A positive state in turn allows individuals to experience a situation as safe, to feel unrestrained, to take risks, to explore novel pathways, and to be creative. I’ve suggested that the positive arousal of surprise is central to all forms of exploration and play and is associated with increasing safety and trust»

          Allan Schore, psykolog og hjerneforsker

 

 

Artikler om lekens betydning

 

Lek er veien til endring

 

Playing on the Right Side of the Brain

 

Hjerneforsker og barnepsykiater mener skolen har feilet

 

Terapi som en organisk prosess

bottom of page