top of page
Man Walking in Fields

ØVELSER MED FOKUS PÅ NERVESYSTEMET

A

R

H

Regelen heller enn unntaket er at vi gjerne overdiver og er lite sensitive til vårt eget nervesystem i vår iver etter å «fikse» noe. Det som da kan skje er at forsvaret vårt slår tilbake og gjør «toleransevinduet» vårt mindre og på den måten dårligere istand til å bearbeide følelser og å "komme videre". Ved å ta nervesystem og kropp på alvor vil du kunne oppleve å være mer tilstedeværende i øvelsene og få mer fremgang på sikt. I traumepsykologien sier vi ofte «less is more». Det skjer mer når du senker farten. 

Toleransevinduet vårt er individuelt og varier ut fra din tilstand. Enkelt forklart kan vi si at når du er innenfor toleransevinduet ditt er du tilstede og i stand til å bearbeide følelser, mens er du overaktivert/underaktivert er du mindre tilstede og vil i større grad repetere gamle følelseestiltander uten å komme videre. For å få nytte av disse øvelsene er poenget å være i berøring med ytterkantene av toleransevindu. Samtidig er det viktig å jobbe med å forhindre over/og underaktivering. Det er ikke hensiktsmessig å tenke at det er "farlig" å komme ut av toleransevindu men du vil da oppleve stagnasjon i din prosess. Se en illustrasjon av toleranseinduet her.

Aktiverende øvelser vekker mer av det sympatiske nervesystemet  der vi kan komme i kontakt med følelser i oss, både gode og vonde. Dette er ment å ta deg inn i en liten aktivering (men ikke større enn hva ditt toleranservindu kan tåle) som skal hjelpe slik at du kan ekspandere og vokse. R og H øvelsene kan hjelpe deg å regulere, og hvile/integrere når du trenger det. Aktiverende øvelser bør brukes steg for steg i ditt tempo. Jeg vil anbefale å lære den regulerende øvelsen først, samt oppvarmingsøvelse. 

Regulerende øvelser har til hensikt å hjelpe deg med å finne en balanse mellom det parasympatiske og det sympatiske nervesystem. Bruk disse når du trenger å gjenfinne balansen. Den første øvelsen "øk din kapasitet i kroppen" er en grunnøvelse i regulering fra Somatic Experiencing. Den kan du ta med deg inn i alle øvelsene. 

Hvile/avslappende øvelser tar kroppen inn i den parasympatiske delen av nervesystemet. Den bidrar til hvile, søvn, fordøyelse og dyp pust. Øvelsene hjelper å resette nervesystemet og integrere nye hendelser. 

Tanken er at potensiale for øvelsene er tilstaden den er merket med, men dette vil variere fra gang til gang og hvor man er i prosessen. Prøv å ha en utforskende holdning fremfor å tenke at noe er riktig eller galt. 

 

 

Hva kan disse øvelsene gjøre for deg?

Øvelsene er nøye utvalgt med tanke på å skulle hjelpe deg å regulere nervesystemet og å kunne utvide kapasiteten for følelser og tilstander. Øvelsene har til hensikt å hjelpe deg å komme i kontakt med «skjulte» deler i deg, slik at du i større grad kan vite hvem du er og hva du trenger for å ha det bra. Øvelsene er laget med tanke på å ha tre ulike funksjoner: regulerende, aktiverende og avslappende. Øvelsene er for alle som ønsker å holde endringsprosesser igang. 

 

Hvordan kan du få best utbytte av øvelsene?

Istedetfor å tenke at du skal gjøre øvelsene riktig handler det om å være tilstede og ha en utforskende holdning. Poenget med øvelsene er å utvide rommet i deg, lære noe nytt om deg selv, og komme i dypere kontakt med deg selv. 

 

Hva skal jeg du om du kjenner på mer uro når du gjør øvelsene?

Det er ikke uvanlig at man kan kjenne på økt uro når man retter fokuset innover. Den første grunnøvelsen handler om nettopp det å finne en balanse mellom ativering og hvile, og jeg vil anbefale å lære denne først og ta den med inn i de andre øvelsene. Videre vil jeg anbefale å ikke overdrive, men å ta øvelsene skritt for skritt i det tempo som passer deg. 

 

bottom of page